#2

During my work period of the Young Talent Stipend, I intend to publish some of my thoughts every month. Left of this page (or top if you are using a mobile device), you will find an overview of categories. Select ‘Mondriaan Fund’ for an overview of all publications written during my work period.

#2 September 2020

This time I write a summary of last month in my studio in Rotterdam. I share this studio with artists I met during the minor Digital Craft at the Willem de Kooning Academy. Together we are also the initiators of Testsite Meent, a nomadic art platform. Our studio is located on the fourth floor of a former office building in the center of Rotterdam. It is not a traditional artist’s studio, easels have been replaced by screens and obsolete devices. We exist off the beaten track and that’s just the perfect place for me.

[Glass] Anticipating my application, I started to study various glass blowing techniques. Especially glass blowing on the burner, which is also called lampworking, laboratory or scientific glass blowing. Scientific Glassblowing is the process of making glass equipment and glass systems used in scientific research and production. In contrast to “regular” glass blowers, scientific glassblowers generally start out with existing glass components.

I took my first steps with the help of Iris Roskam. Iris herself worked as a glassblower for years and has set up a workplace for me where I can work independently with her old burner. Because I still have little experience, I will have to invest a lot of time to get the hang of working with glass. As Bernard Bolas also describes in A Handbook of Laboratory Glass-Blowing “Until the student can turn a tube steadily without thinking about it, real progress in glassblowing is impossible”.

[Start-up subsidy Creative Industries Fund NL] Learning glass required investments, time, and money. This motivated me to submit the ‘Research Scientific Glassblowing’ plan to the Creative Industries Fund NL, in addition to my application to the Mondriaan Fund. I hoped to receive at least one grant, so I could start realizing my plans. At the end of this second month, I received a positive result. With this Start-up grant, I can follow workshops, purchase materials, and set up my own glass workplace in my studio. My research into scientific glassblowing will be individually recorded on this research page.

[3D print] Shortly after receiving the Mondrian grant, I purchased a 3D printer. 3D printing never really appealed to me because it is a less physical way of making, less assembling yourself, and waiting a long time. The initial reason to buy a 3D printer was to make custom gears with all sorts of bevels. It soon evolved into an investigation of patterns that interconnect to form a mesh. I find it interesting how a rigid material becomes flexible.

[Cross overs] Exploring traditional separate domains such as programming and glass blowing allows me to take the best of different worlds to create unexpected shapes. A promising sparkle. The combination of craft and technology creates crossovers, hybrid shapes, and new possibilities. My research places “motion sensor”, “laser cutting” and “3D printing” comfortably next to “burner” and “annealing furnace”.

Thank you for reading.

To be continued.

Inhoud accordeon

Tijdens mijn werkperiode van het Jong Talent Stipendium ben ik van plan elke maand een aantal van mijn gedachten te publiceren. Links van deze pagina (of bovenaan als je een mobiel apparaat gebruikt) vind je een overzicht van categorieën. Selecteer ‘Mondriaan Fonds’ voor een overzicht van alle publicaties die tijdens mijn werkperiode zijn geschreven.

# 2 september 2020

Deze keer schrijf ik een samenvatting van afgelopen maand in mijn atelier te Rotterdam. Dit atelier deel ik met kunstenaars die ik ontmoet heb tijdens de minor Digital Craft op de Willem de Kooning Academie. Samen vormen we ook de initiatiefnemers van Testsite Meent, een nomadisch kunstplatform. Ons atelier bevindt zich op de vierde etage van een voormalig kantoorpand in het centrum van Rotterdam. Het is niet een traditioneel kunstenaarsatelier, schildersezels zijn vervangen door schermen en verouderde apparaten. We bevinden ons tussen de gebaande wegen en dat is precies de perfecte plek voor mij.

[Glas] In aanloop naar mijn aanvraag ben ik mij gaan verdiepen in verschillende glasblaastechnieken. Vooral glasblazen aan de brander, wat ook wel lamp werken, laboratorisch- of wetenschappelijk glasblazen wordt genoemd. Wetenschappelijk Glasblazen is het proces van het maken van glasapparatuur en glassystemen die worden gebruikt in onderzoek en productie. In tegenstelling tot ‘gewone’ glasblazers beginnende wetenschappelijke glasblazers over het algemeen met bestaande glas onderdelen.

Mijn eerste stappen in de praktijk heb ik gezet met de hulp van Iris Roskam. Iris werkte zelf jarenlang als glasblazer en heeft een werkplek voor mij opgezet waar ik zelfstandig kan werken met haar oude brander. Omdat ik nog weinig ervaring heb, zal ik veel tijd moeten investeren om het werken met glas onder de knie te krijgen. Zoals Bernard Bolas dit ook omschrijft in A Handbook of Laboratory Glass-Blowing “Totdat de student een buis gestaag kan draaien zonder erover na te denken, is echte vooruitgang bij het glasblazen onmogelijk”.

[Startsubsidie Stimuleringsfonds Creatieve Industrie] Het leren van glas vereiste investeringen, tijd en geld. Dit was de motivatie om naast mijn aanvraag bij het Mondriaan Fonds het plan ‘Onderzoek Wetenschappelijke Glasblazen’ voor te leggen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Einde deze tweede maand heb ik een positieve uitslag gekregen. Met deze Startsubsidie kan ik workshops volgen, materialen aanschaffen en mijn eigen glas werkplek opzetten op mijn atelier. Mijn onderzoek naar wetenschappelijk glasblazen zal individueel vastgelegd worden op deze research pagina.

[3D-print] Kort na het ontvangen van de Mondriaan bijdrage heb ik een 3D-printer aangeschaft. 3D printen heeft mij nooit erg getrokken omdat het een minder fysieke manier van maken is, minder zelf in elkaar zetten en lang wachten. De eerste reden dat ik een 3D-printer heb gekocht heb ik om aangepaste tandwielen te maken met een bevel. Al snel is dat ontwikkeld naar een onderzoek naar patronen met elkaar zijn verbonden om een gaas te vormen. Ik vind het interessant hoe een rigide materiaal door vorm flexibel wordt.

[Cross overs] Het verkennen van traditionele afzonderlijke domeinen zoals programmering en glasblazen stelt mij in staat om het beste van verschillende werelden te nemen om zo onverwachte vormen te maken. Een beloftevolle schittering. Met de combinatie van ambacht en technologie ontstaan er cross-overs, hybride vormen en nieuwe mogelijkheden. Mijn onderzoek plaatst ‘bewegingssensor’, ‘lasersnijden’ en ‘3D printen’ comfortabel naast ‘brander’ en ‘gloeioven’.

Geef een antwoord